jueves, 13 de febrero de 2014

Entrevista sección ibérica de Groene-Nationalist
Esta pasada semana he respondido a la extensa entrevista que nos realizan  los camaradas de la web holandesa, ecológica-revolucionaria de Groene Nationalist, y a la que he tenido el placer de responder.Entrevista ya disponible.

http://groenenationalisten.wordpress.com/2014/02/12/vraaggesprek-met-de-nacional-anarquistas-section-ibericos/Dit is een Interview met de Nacional Anarquistas Séction Ibéricos. De meningen in dit interview weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de meningen van de Groene Nationalisten.
1616690_10202170567857729_422795400_n
Kun je een korte introductie geven over jezelf en het collectief?
Allereerst gegroet. Ik zal mij voorstellen: Mijn naam is Leon, bekend als Carpetano Autrigón, stichter en woordvoerder van de Iberische sectie van de Nationaal-Anarchistische beweging. Wij hebben in december 2012 de “Nationaal-Anarchisten Madrid” opgericht waarvan ik en vrienden uit de provincie de eerste leden waren. Door grote interesse uit andere delen van Spanje (zoals Castilië, Vasco País, Catalonië en onlangs Andalusië) hebben we de Iberische sectie uitgebouwd tot wat het nu is geworden. Onze leeftijd varieert tussen de 25 en 65 jaar en onze militanten komen vanuit verschillende activistische en politieke richtingen. We hebben een korte maar intense periode van strijd achter de rug het afgelopen jaar.

Kun je ons vertellen wat het nationaal-anarchisme voor jullie betekent?
Het is ongetwijfeld een manier van leven. Het is niet zo zeer alleen politiek. Wij zien het dan ook niet als “een politieke beweging”, maar eerder als een visie op de wereld; een houding en een levensfilosofie die zich op de ware voorhoede van de derde positie plaatst.

Wat voor soort acties en activiteiten houdt jullie collectief zich mee bezig?
In onze tot nu toe korte maar hevige strijd hebben we al verschillende acties, campagnes en protesten vanuit ons collectief gevoerd rond belangrijke kernpunten in verschillende steden en bij de verschillende volkeren binnen de Iberische geografie. Hier kun je bijvoorbeeld denken aan het verspreiden van folders bij commerciële instellingen en in de aanloop van kerstmis ter bevordering van verstandige consumptie en lokale handel. We hebben geprotesteerd bij het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Madrid tegen hun woekerpraktijken. Ook daar hebben we flyers aan voorbijgangers uitgedeeld tegen het grote financiële monster dat onze levens gegijzeld en gemanipuleerd heeft, maar ook om bewustwording te vragen voor de echte identiteit van ons oude Europa.

Hoe probeert jullie collectief de door jullie gestelde doelen te bereiken?
Onze voorlopige doelstelling is de actieve verspreiding van ons ideaal en onze boodschap. Hoewel we de nadruk op kwaliteit in plaats van kwantiteit leggen binnen ons politiek activisme, proberen we momenteel zoveel mogelijk nieuwe activisten te betrekken in deze nobele strijd waar wij deel van uit maken.
In het begin was ik persoonlijk sceptisch. Als gevolg van een ernstige burgeroorlog gevolgd door een ultra-katholieke dictatuur is Spanje feitelijk verdeeld in twee verschillende kampen; “een rood Spanje” en “een fascistisch Spanje”. Hierdoor realiseerde ik mij dat het wellicht wat ´exotisch` zou zijn om een nationaal-anarchistische beweging in dit gebied te introduceren. Echter sloten zich in enkele maanden al een dozijn personen aan die zich vol overgave met de beweging bezig gingen houden. Ik ben hierdoor dan ook hartelijk verrast.
image (3)
Waar vind je inspiratie?
In elk van mijn kameraden, die echt met de strijd begaan zijn en deze sectie als een onderdeel van hun leven zien. Zij maken het Iberisch nationaal-anarchisme mogelijk. Verder vind ik inspiratie in de historische anarchistische leider Buenaventura Durruti, de eerste stakers van Barcelona van 1909, de Asturische revolutionairen van 1934 en internationale figuren zoals bijvoorbeeld Nestor Makhno en zijn leger, Leon Tolstoy, Kropotkin, Bakoenin, Emma Goldman, Malatesa en Proudhon.

Het Iberisch schiereiland kent een lange traditie van anarchistische opstand – de CNT, de Ateneos Libertarios. Kun je ons hier iets over vertellen?
Natuurlijk. In het verleden hadden we hier in Spanje een anarchistisch fort, dat is ons natuurlijk niet ontgaan. Enkele van de oudere militanten in onze Iberische sectie komen ook van het CNT syndicaat (Confederación Nacional del Trabajo). Het probleem vandaag de dag is echter dat dit anarchisme grotendeels besmet en gemanipuleerd is door nieuw links met haar cultuur-marxisme. Echter in het opzicht van het traditionele Spaanse anarchisme zien wij onszelf als “de erfgenamen” van al diegenen die hun vrijheid hebben gegeven voor die van ons. De hoog aangeschreven figuur Buenaventura Durriti, de partizanen, de vrije agrarische leraren en andere leden van Iberische anarchistische groeperingen; zij gaven hun vrijheid op voor de realisatie van een vrije en verenigde gemeenschap en coöperatieve wereld.
De jaren ´80 waren zeker interessant omdat ze sterke bewegingen zoals de Libertaire culturele centra en een goed functionerende autonome beweging met sterke wortels in het Baskenland (zeker na de moorden van Vitoria) heeft voortgebracht. Ik denk echter dat in de jaren ´90 dit anarchisme werd verstoord, omdat het brak met het klassieke anarchisme en de nieuw linkse ideeën omhelsde.

Wat kun je ons vertellen over de politieke situatie in Spanje en de impact van de economische crisis?
Spanje heeft een zware economische crisis ondergaan; of liever het Spaanse volk is het slachtoffer geworden van het financiële terrorisme dat vanuit de hoogste torens georkestreerd wordt. Het enige “positieve” hieraan is dat het bewustzijn, dat een reactie hierop nodig is, alsmaar sterker wordt. De politieke situatie in Spanje heeft geleid tot enkele vreemde gewaarwordingen; Enerzijds is er een sociaal antwoord dat zich afzet tegen het regime dat de “democratische” dictatuur die ons bestuurd heeft opgelegd. Spanje heeft 40 jaar onder het nationaal-katholieke regime van Franco geleden. Nu na de zogenaamde “overgang” is er een twee partijen systeem gesmeed waarbinnen twee politieke partijen om de beurt de macht hebben (de populistische “Partido Único del Reino de España” (PPSOE) en de socialistische “Partido Socialista Obrero Español” (PSOE)). Nu de mensen na zoveel jaren genoeg van dit systeem hebben, hebben deze partijen hun electorale apparaat verstevigd, om zo te voorkomen dat nieuwe kleine partijen en nieuwe alternatieven voet aan de grond kunnen krijgen en zo hun privileges zouden wegnemen. De laatste jaren met de opkomst van het volksverzet en het vertrouwen dat steeds meer wordt toegekend aan de “kleine” partijen zorgt het twee partijen systeem ervoor dat deze alternatieven geen toegang tot het parlement krijgen, laat staan de staatsmacht. Het is dus duidelijk dat deze twee partijen enkel hun eigen belangen dienen (namelijk die van de EU, IMF, etc). Dit laat ons zien dat een echte revolutie, zoals wij nationaal-anarchisten nastreven, buiten en tegen hun theater en het electorale valsspelen moet plaats vinden.Het maakt niet uit of het onder de macht van “de socialisten” of “de populisten” is; het volk lijdt onder de sociale en economische repressie.
Anderzijds vindt er een brute kapitalistische reactie plaats waarin de financiële banken dagelijks honderden mensen uit hun huis plaatsen omdat ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen (de enige manier om aan een huis te komen in Spanje is om deze te kopen). Daarbij probeert men de gezondheidszorg te privatiseren en vindt er steeds meer en meer onbeschaamde corruptie plaats binnen alle instituties, ongeacht of deze nu “socialistisch” of “populistisch” zijn.
Het “positieve” hieraan is dat steeds meer mensen zich van de situatie bewust worden en dat in een sociale reactie steeds meer mensen, en ook steeds meer jongeren, zich actief gaan inzetten bij diverse revolutionaire bewegingen, groeperingen en organisaties. Gelukkig heerst er in de Spaanse straten geen depressieve of negatieve sfeer, maar juist een sfeer van actiebereidheid om het systeem omver te werpen dat, en daar ben ik van overtuigd, een staat van expiratie en verrotting is ingetreden. In dat opzicht moet dit ons moment zijn. We kunnen er niet voor zorgen dat deze grote crisis ertoe leidt dat de staat hervormd wordt en er gewoon weer een nieuwe cyclus van autoritarisme in gaat, maar dit keer vermomd als links.

Wat is je mening over de Spaanse populistische bewegingen zoals Movimiento 15-M en de Indignados?
Alhoewel zij geen onderdeel zijn van de politieke lijn die onze nationaal-anarchistische sectie volgt, respecteer ik natuurlijk eenieder die vecht voor een beter leven. Het is belangrijk dat mensen hun steentje bijdragen. Er zijn dan wel bepaalde eigenschappen in die bewegingen waar wij het niet mee eens zijn, maar ik erken hun mobiliserende kracht en steun de realisatie van lokale markten en ruilhandel. In deze context werkt het “Platform voor de door de Hypotheek beïnvloeden” (PAH) goed werk ter verdediging van die personen die onder het roofkapitalisme te lijden hebben en die uitgezet worden omdat ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Dit initiatief huisvest hen in bevrijde gebouwen (kraakpanden).

Wij zagen dat jullie jezelf ook met dierenrechten bezig houden en dat jullie “Het Zwart en Groen manifest” gepubliceerd hebben op jullie blog. Welke rol spelen dierenrechten en de ecologische strijd in jullie denkbeelden?
Het neemt een belangrijke rol in binnen onze strijd. Alle leden van de Iberische sectie zijn zich volledig bewust van het belang van de ecologische- en dierenrechten strijd. Wij zien dat de dieren en het milieu van alle kanten bedreigd worden door vervuilende grote industrieën, farmaceuten, de houtkap, jacht, enz. De laatste tijd worden we ons steeds meer bewust van de verschrikkelijke dreiging die boven onze planeet hangt. Fenomenen zoals Fracking zijn ook Spanje niet vreemd en er is al toestemming gegeven om enkele boringen te doen op verschillende bergen en in bosgebieden. Wij hebben hierop gereageerd door deze plannen actief te verwerpen via plakacties en spandoeken op strategische plaatsen. Wat betreft de dierenrechtenstrijd leven wij bewust; velen van ons zijn dan ook vegetariërs of veganist. Enige tijd geleden hebben we nog een instantie van de dierenbescherming bezocht, waar we een actie voor hebben gevoerd om gezelschapsdieren te adopteren in plaats van ze te kopen. Ook hebben we een donatie gedaan in de vorm van materiaal en voedsel voor de dieren die daar wachten om geadopteerd te worden. Wij beseffen goed dat het onmogelijk is om onze identiteit te redden, zonder eerst ook het milieu en de dieren te redden.

Wat zijn jullie ideeën omtrent de economie?
Dat de macro-economische stroming de drijvende kracht is achter de vernietiging van het milieu en de armoede van de boeren en de arbeiders. Wij denken dat het noodzakelijk is om hard te vechten tegen het woekerkapitalisme ten gunste van een vrije wereld en tegen een puur economische gemeenschap voor een vrije gemeenschap gebaseerd op de wederzijdse uitwisseling van goederen en diensten.

Hoe sta je tegenover zaken zoals religie en (filosofisch) traditionalisme?
De Iberische sectie identificeert zich met het Kelt-Iberische heidendom en dat van de andere Iberische volkeren, omdat wij geloven dat dit de basis van onze voorouderlijke identiteit is. Uiteraard wordt op individueel niveau de vrijheid en pluraliteit van elke militant in acht genomen.

Sommige mensen zeggen dat nationaal-anarchisten “racisten” zijn: “Wolven in schaapskleren.” Wat heb je tegen deze mensen te zeggen?
Dat is absoluut onwaar, het zijn slechts doelbewuste leugens. De nobelheid van het nationaal-anarchisme vindt, naast andere aspecten, vooral vorm in haar wereldbeschouwing. Haar vlag kan ten alle tijden worden geadopteerd door de verschillende culturen en rassen van de wereld zolang zij de centrale ideeën en het manifest erkennen. Racistisch is de zionistische staat Israël die het Palestijnse volk uitmoord of de imperialistische onderdrukking van het Tibetaanse volk door China.
Wij geloven dat etno-cultureel separatisme mogelijk is zonder haat, agressie en suprematie. Als nationaal-anarchisten staan wij open voor alle individuen en gemeenschappen van de wereld en achten wij het van belang deze tradities, linguïstische en culturele eigenschappen te behouden, van het Scandinavische noorden tot het Afrikaanse zuiden.

Hoe zie je internationale samenwerking en internationale betrekkingen dan voor je? Wat vind je van internationalisme? En hoe ziet een nationaal-anarchistische wereld eruit?
Ik zal hiervoor verder uitweiden op mijn vorige antwoord. Ik geloof niet dat het Marxistisch internationalisme mogelijk is en hier onderscheidt het nationaal-anarchisme zich dan ook ervan. We kunnen niet ontkennen dat de mondialistische dreiging met haar kapitalistische agressie op wereldschaal opereert. We kunnen dan ook niet negeren dat het nationaal-anarchisme zich als internationale reactie als beweging over verschillende continenten verspreidt. Echter wat ons van het Marxisme onderscheidt, is dat dit internationalisme zich niet beperkt tot een enkele sociale klasse, dit omdat een individu voor ons meer is dan een economisch concept zoals de “arbeidersklasse”. Voor ons is een individu veel meer dan slechts een lid van de sociale massa; een individu behoort tot zijn gemeenschap, zijn natie en is een onderdeel van een bepaalde identiteit. Iets anders dat ons van de Marxisten onderscheidt, is het besef dat we niet automatisch “broeders” zijn omdat we toevallig voor dezelfde multinational werken of samen aan de lopende band staan. Voor ons zijn individuen onderdeel van een gemeenschap, van een cultuur; een set wortels die niet zomaar uit de grond kunnen worden getrokken.

Zijn jullie voorstanders van militante actie of zijn jullie pacifisten?
De nationaal-anarchistische beweging, en de Iberische sectie deelt de mening dat we voorstander zijn van een intelligente strategie die zowel pacifistisch als revolutionair is. Wij willen het systeem verlaten door onze eigen gemeenschappen te smeden, waarin we verschillende factoren zoals taal en cultuur samen brengen. Hoewel onze doelen pacifistisch getint zijn, zijn wij niet geheel pacifistisch in de zin dat we daar op de wereld waar volkeren zich genoodzaakt zien om een gerechtvaardigde militante strijd tegen de respectievelijke imperialistische staten te voeren, wij dit volledig steunen.

Heb je nog een laatste opmerking voor onze Nederlandse lezers?
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit gemoedelijke interview dat een plezier was om te geven. Ook wil ik een hartelijke groet uitbrengen vanuit het Iberische schiereiland aan alle lezers en vrienden van de Groene Nationalisten!

1 comentario :

  1. http://fp.reverso.net/antiintox-canalblog/9960/es/index.html : espagnol

    A +

    ResponderEliminar